Vítejte na stránkách Happy Real

                                       Váš bezstarostný prodej nemovitostí

Naše společnost Happy Real se sídlem v Chebu se stala v roce 2008 členem realitní sítě UNITED real & partners ,která sdružuje realitní kanceláře po celé České republice, jejichž cílem je dodržovat etický kodex, tzn. dobré mravy a právní řád ČR.

Díky této sítí jsou všichni členové společně provázáni on-line díky realitnímu softwaru, a tím dochází ke společnému sdílení kontaktů na poptávající klienty a vzájemné kooperace mezi partnery. Díky této síti dochází také k efektivnímu využití veškerých reklamních a inzertních možností. Klient tak dostává maximální službu, kterou lokální RK nemohou financovat. Jsme tedy lokální RK s možnostmi velkých nadnárodních společností.

Provozovatelem realitní sítě UNITED real & partners a vzdělávacího projektu Realitní akademie je společnost FINREKA s.r.o.,
IČ: 269 44 405.


Co Vám můžeme nabídnout.

Realitní služby

 • veškeré služby pro majitele zdarma
 • stanovení tržní ceny a ceny určené k prodeji či pronájmu v závislosti na požadavcích majitele, technickém stavu, lokalitě apod.
 • inzerce na realitních serverech a v tisku
 • kontaktování poptávajích evidovaných klientů
 • zajištění prohlídek na objektech s klienty
 • právní servis - příprava veškerých (kupních a nájemních smluv), obstarání náležitostí na katastru nemovitostí, notářskou úschova
 • spolupráce s advokátními kancelářemi, notáři, soudními znalci, bankami
 • předání nemovitostí a asistence odhlášení u správců sítí
 • asistence při vyplnění daňového přiznání
 • další služby dle požadavků klientů

Vykupujeme vhodné nemovitosti přímo od majitelů.

Majitelům můžeme nabídnout:
 • stanovení tržní ceny pověřeným znalcem
 • stanovení ceny k okamžitému výkupu
 • maximální možnou kupní cenu
 • právní servis prostřednictvím advokátní kanceláře
 • zajištění náležitostí na katastru nemovitostí
 • seriózní a rychlé jednání
Vhodné nemovitosti k výkupu jsou především:
 • rodinné domy
 • byty
 • stavební pozemky
 • komerční nemovitosti s možností následného pronájmu či prodeje

Odhady nemovitostí

Happy Real ve spolupráci se znalcem p. Jozefem Hrivňákem nabízí zpracování znaleckého posudku nebo tržního odhadu na Vaše nemovitosti.

Znalecký posudek připavíme pro potřeby:
 • zaplacení daně z převodu nemovitostí
 • zaplacení dědické daně
 • zaplacení darovací daně
 • vyčíslení majetku pro dědické řízení
 • vyčíslení nemovitého majetku pro správce konkurzních podstat, exekutorů apod.
Dále nabízíme zpracování tržního odhadu - ceny obvyklé, pro prodej nemovitostí:
 • pro majitele - prodávající pro potřeby určení správné tržní (obvyklé) ceny nemovitostí
 • pro vyřízení hypotečního úvěru - jsme smluvní partnerem bank

Nabízíme znalecké posudky od 2.000,- Kč dle velikosti nemovitostí, náročnosti a dopravní dostupnosti.

Zastupování při dražbách

Vybrali jste si nemovitost v dražbě? Nemáte s tímto nákupem dostatek zkušeností a potřebujete poradit? Chcete nechat nákup nemovitosti na odbornících?

Pokud si na některou z uvedených otázek odpovíte "ano", máme pro Vás připravený balíček služeb spojených s nákupem nemovitostí prostřednictví dražby. Při zastupování se uzavírá mandátní smlouva, ve které se zavazujeme zajistit veškeré služby spojené s nákupem nemovitosti přes dražbu.

Co Vám můžeme nabídnout:

- výběr nemovitosti - dle lokality, budoucího užívání, velikosti, ceny apod.
- právní poradenství - dobrovolné a nedobrovoloné dražby...
- zastupování na dražbě - na základě plné moci
- asistence při konání dražby - doporučujeme správné postupy, doprovázíme v dražební místnosti apod.
- připravíme financování - zajistíme hypotéku
- asistujeme při předání nemovitosti
- dohlížíme na převod vlastnického práva na katastru nemovitostí
- připravíme daňové přiznání a odhad nemovitosti
- další služby dle dohody s klientem...

Etický kodex realitního makléře UNITED real.

1. Makléř jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy, smluvními podmínkami UNITED real & partner a s platnými právními normami České republiky.
2. Makléř svým jednáním nepoškozuje oprávněné zájmy a práva klienta mezi svými klienty, nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.
3. Makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta a UNITED real & partners.
4. Makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace ( běžně nedostupné ) klientem poskytnuté a to ani po ukončení spolupráce.
5. Makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení. Povinnosti mlčenlivosti založené tímto etickým kodexem může makléře zprostit pouze UNITED real & partners nebo klient.
6. Makléř spolupracuje s ostatními makléři a kolegy, pokud je to v zájmu klienta při takové spolupráci makléř jiného makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
7. Makléř nerealizuje obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny ( osob blízkých) či vlastní firmy, pokud s touto skutečností klienta neseznámí.
8. Makléř jedná vždy ve prospěch UNITED real & partnera jeho klientům svým vystupováním vždy vhodným a reprezentativním způsobem zastupuje firmu společnost, chodí na prohlídky a schůzky s klienty vhodně oblečený ve společenském oděvu, řádně upravený a vyjadřuje slušně, asertivně a v souladu s dobrými mravy.
9. Makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování nemovitostmi a proto se neustále zdokonalujeme ve všech oblastech provozované činnosti.
10. Makléř se snaží neustále zlepšovat svoje vědomosti v realitní činnosti i činnosti finančního poradenství, svoje pracovní výsledky i výsledky celé společnosti UNITED real & partners.


                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                  Happy Real
                                                 

     Copyright (c) 2008 Happy Real       IČ: 64397874, Sídlo: Cheb, Palackého 8, 3.patro, tel: +420 606 630 475, e-mail: happyreal@email.cz, Skype: happyreal.cz